Birmanska devetdnevnica

Birmanci iz Dornberka in Prvačine začnejo birmansko devetdnevnico v petek, 20. 4. ob 19.00.
Ta dan se bodo srečali tudi z gospodom škofom ob 18.00 v veroučni dvorani.
Med mašo bo g. škof nagovoril tudi starše in botre, po maši pa bo z njim še kratka vaja.
Sveta birma bo 29. 4. 2018 0b 10.00.
Scroll to top