Pomembno! Župnijska maša na daljavo

Kljub temu, da je v tem času veliko možnosti za spremljanje prenosa svetih maš po raznih kanalih, se je v župniji porajala pobuda, da bi maše in obred sv. tridnevja ter velike noči imeli v župniji. Čeprav smo ločeni po posameznih hišah, bomo tako lahko bolj čutili pripadnost tudi župnijskemu občestvu. Župnik bo maševal v cerkvi svetega Danijela, verniki pa bomo prisostvovali doma.

Mašo bomo lahko spremljali preko televizije, na kanalu GO TV. Zato vnaprej preverimo na kateri številki imamo ta kanal, saj se razlikuje glede na ponudnika storitev. Obenem bo možen tudi sprejem preko interneta, na kanalu YouTube. Aktualna povezava do maše preko youtuba, bo vsak dan dostopna na spletni strani župnije http://zupnija-dornberk.rkc.si/.

Pri mašah bodo sodelovale tudi družine in posamezniki iz Dornberka, Prvačine in Zalošč. Zaradi internetnih povezav in domačih improviziranih studiev, bosta lahko slika in zvok nekoliko slabša, a nič zato. Vseeno se potrudimo biti zbrani, kot da smo skupaj v cerkvi ali pa še bolj. K maši nas bo vabil tudi župnijski zvon.

Vnaprej hvala vsem organizatorjem in sodelujočim. Če bi kdo rad aktivno sodeloval iz svojega doma, naj se javi na 040 332 373.

  • Maša na veliki četrtek bo ob 19. uri (sodelovanje Prvačina in Dornberk)
  • Obred na veliki petek bo ob 19. uri (sodelovanje Zalošče)
  • Velikonočna vigilija v soboto bo ob 20. uri (sodelovanje Dornberk)
  • Maša na veliko noč bo ob 10. uri (sodelovanje mladi)
Scroll to top