Predavanje o ločenosti vere od države

Društvo katoliških pedagogov je v sodelovanju z društvom Zapisi iz Dornberka  v  četrtek, 11. januarja, organiziralo predavanje na temo “Ločenost vere od države”.  Dogodek se je odvijal v avli OŠ Dornberk. Predavatelji so bili dr. Miroslav Mozetič, pravnik, bivši ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča; mag. Branko Cestnik, pater in duhovnik, v javnosti znan predvsem s svojimi razmišljanji in zapisi o odnosu med vero in državo ter g. Tomaž Rozman, glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo. Večer je kot predstavnik katoliških pedagogov in društva Zapisi vodil g. Janko Harej.

Najprej je v svojem nagovoru g. Mozetič predstavil, kaj s pravnega in ustavnega vidika sploh pomeni ločenost  države in vere. Zelo nazorno je obrazložil pojme kot so avtonomija šolskega prostora, šolski prostor in  konfesionalna dejavnost.

V nadaljevanju nam je mag. Cestnik na zelo preprost in človeški način nakazal možnosti pravilnega, strpnega in za vse sprejemljivega načina sodelovanja med verniki in šolskim sistemom. Rozman pa nam je predstavil, kako se inšpektorat odzove na prijave domnevnega kršenja načela ločenosti države od vere in nam razložil, kaj je dopustno in kaj ni.

Po nagovoru vseh treh predavateljev je sledil pogovor oz.  odgovarjanje na vprašanja iz občinstva. Dotaknili so se aktualne dileme glede blagoslova šol in šolskih objektov, odgovarjali so na vprašanje o dopustnosti vnašanja nekaterih verskih simbolov (kot so npr. jaslice) v šolske prostore in o večkrat negativnem odnosu do katoliške vere ter na drugi strani, odprtosti do simbolov drugih ver, zlasti vzhodnjaške duhovnosti (kot je joga – pozdrav soncu v vrtcih,…). Objasnili so, kako lahko šola pomaga staršem uresničevati 41. člen ustave RS, ki se glasi: “Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja.” Dotaknili pa so se tudi pogostega pojava, da se v šolskem prostoru izraža nestrpnost do verujočih (in obratno) ter do drugače mislečih in o težavah zagotavljanja pluralnosti šolstva.

Vse navzoče nas je  ta večer zelo obogatil. Ne samo z znanjem, ampak tudi z zavedanjem, da se da s strpnostjo, sprejemanjem ter razumevanjem sočloveka  in z modrim ravnanjem  sobivati v miru in spoštovanju. Nagovorila nas je tudi misel, ki je bila izrečena ta večer: “…če bi bili pripravljeni spoznati drug drugega, bi se med sabo ne kregali…” Bil je večer, ki ga je bilo škoda zamuditi!

GALERIJA

Scroll to top