Tedenska oznanila

Št. 326    Leto VII     januar – 19.1. 2020

 

ŠKOFJE O KRSTU

V vseh kulturah in verstvih poznajo uvajanje v posamezne dobe življenja oz. ustanove. V katoliški Cerkvi imajo to nalogo trije zakramenti uvajanja v krščanstvo: krst, birma in evharistija (KKC 1212). Za nas je zakrament krsta velik dar nebeškega Očeta. S krstom smo postali Božji otroci in člani njegove svete Cerkve. Jezus je učil, da je krst potreben za odrešenje: »Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo« (Jn 3,5). Zato Cerkev že od samih začetkov ne krščuje samo odraslih, temveč tudi otroke. Nebeški Oče ljubi in spremlja človeka že od spočetja in ga vabi k sodelovanju. Od krsta naprej pa nas vabi, da izkušamo njegovo ljubezen, ki se kaže v usmiljenju in rodi sadove v sočutju do vseh. Zato je krst skupaj z birmo in evharistijo temelj krščanskega življenja.

V katoliški Cerkvi so lahko krščeni otroci in nekrščene odrasle osebe. Zakrament krsta redno podeljujejo škofje, duhovniki in diakoni. V skrajnih primerih pa ga lahko podeli vsak človek, ki ima pravi namen, oblije krščenca z vodo in pri tem reče: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (KKC 1256). Med Božje otroke so sprejeti tudi tisti, ki so bili krščeni s t. i. krstom krvi, to je z mučeniško smrtjo pred prejemom krsta, ter mrtvorojeni otroci, za katere so starši oz. drugi izrekli krst želja. Glede otrok umrlih brez krsta Cerkev zaupa Božjemu usmiljenju, da tudi zanje obstaja pot zveličanja (KKC 1261).

Med sadovi krsta je Božje otroštvo; tudi odpuščanje vseh grehov, izvirnega greha in osebnih grehov kakor tudi nekaterih kazni za grehe (KKC 1263). Med nami in Bogom je bil vzpostavljen odnos prijateljstva in nismo več sužnji greha, in čeprav krst ne izbriše vseh negativnih posledic izvirnega greha in drugih grehov, se v moči milosti lahko borimo proti posledicam zla v sebi in okolici. S krstom smo bili sprejeti tudi v Cerkev in poklicani k svetosti in misijonskemu ter apostolskemu delu Cerkve (KKC 1270). Vse to pomeni, da smo s Kristusom umrli grehu in z njim vstali ter lahko svobodno zaživimo novo življenje, ki nam je bilo podarjeno.

V katoliški Cerkvi krščujemo odrasle in otroke. Z rojstvom nam je podeljeno državljanstvo, narodnost in zlasti materni jezik ter sorodstvene vezi, kar v ničemer ne omejuje otrokovih osnovnih pravic. Nasprotno, to so dragoceni darovi, ki so nam položeni v zibelko. Tako tudi sveti krst ne odpravlja človekove pravice in svobode za osebni sprejem vere ob polnoletnosti. Vsak človek je poklican, da se odloča za Boga, se oklepa Kristusa in hodi za njim, da bi imel življenje v polnosti (Jn 10,10). Toda če otrok sploh ne pozna Jezusa, potem ga tudi sprejeti oz. zavrniti ne more. Krst otrok je zato stalna praksa Cerkve od najzgodnejših časov naprej. V Apostolskih delih je zapisano, da je sv. Pavel krstil žensko Lidijo skupaj z vso njeno družino (Apd 16,15); prav tako ječarja z vso njegovo hišo (Apd 16,33). Podobna poročila najdemo v vseh obdobjih zgodovine krščanstva.

Krščanski starši imate sveto in neodtujljivo pravico otroke krstiti in jih krščansko vzgajati. Zagotavljajo jo slovenski in mednarodni pravni predpisi. Tako je v 41. in 54. členu Ustave RS zapisano, da imate starši pravico zagotoviti svojim otrokom versko in moralno vzgojo; zato pa tudi pravico in dolžnost vzdrževati ustanove za izobraževanje in vzgojo otrok v skladu z lastnim verskim prepričanjem. Podobno 2. člen Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa, da mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in svetovnonazorskim prepričanjem. Zato tisti, ki menijo, da starši nimate pravice krstiti svojih otrok, kršijo vaše človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so ustavno in mednarodnopravno zagotovljene. Želijo tudi omejiti svobodo Cerkve, ki jo zagotavlja 7. člen Ustave RS, vključno s pravico sprejema v Cerkev otrok krščanskih staršev.

Poleg zemeljskega življenja, ki ga starši kot Stvarnikovi sodelavci posredujejo otrokom, je za kristjane Božje življenje po krstu največji in najdragocenejši dar. To dostojanstvo in čast roditeljev varuje četrta Božja zapoved, ki naroča: »Spoštuj očeta in mater.« To je edina zapoved z obljubo blagoslova. Zato vabimo vse starše, da svojim otrokom v prvih mesecih po rojstvu omogočijo krst in nato krščansko življenje. Starši ob krstu v imenu svojih otrok izpovedo vero in izrečejo obljubo, da bodo svoje otroke vzgajali v veri Cerkve. To pomeni, da jih bodo poučili v veri, jim omogočili udeležbo pri verouku v domači župniji, obhajali krščanske praznike, gojili družinsko molitev in ob primernem času poskrbeli za prejem svetega obhajila in birme.

Ob pripravi na krst in ob samem obredu ste številni starši po več letih znova odkrili lepoto svoje vere ter sklenili, da boste svoje otroke skupaj z botri in kateheti vzgajali v njej. Ob tem se soočate s številnimi izzivi, saj prenos verskih vrednot na otroke v današnjih časih ni preprosta naloga. Zato vas prosimo, da vztrajate in da skupaj z botri in starimi starši svojim otrokom podarite zgled medsebojne ljubezni, molitve in odpuščanja. Vsako leto v Sloveniji prejme zakrament svetega krsta skoraj 12 tisoč otrok in odraslih. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki ste dali krstiti svoje otroke in ki verske vrednote prenašate na prihodnjo generacijo. Prav tako pa se zahvaljujemo vsem duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem, ki požrtvovalno pripravljajo starše na obred krsta njihovih otrok. Pri verski vzgoji otrok vas spremlja naša molitev in naj ostane pri vas Božji blagoslov.

 

SKUPNA OZANILA

 • V soboto srečanje s prvoobhajanci v pripravi na spoved. Začnemo ob 9.00 po abecednem vrstnem redu priimkov. Vsak prvoobhajanec bo z duhovnikom okvirno 10 min.
 • Božičnica v Dornberku, 11. tradicionalna, bo v Cerkvi v Dornberku, danes, 12.1. ob 16.00. Toplo vabljeni in že v naprej zahvala zborom, ki nam polepšajo nedeljo z božičnim vzdušjem prelepega petja.

 

ŽUPNIJA DORNBERK

 • Ta teden nadaljujem z blagoslovom družin po Gregorčičevi in Potoku.
 • V petek pri maši sodelovanje 3. razreda.
 • Srečanje za starše 1. razreda je v četrtek ob 18.45.
 • Srečanje za strežnike v soboto ob 10.00.
 • Srečanje za animatorje v soboto.

ŽUPNIJA PRVAČINA

 • Molitveno srečanje je v sredo.
 • Vaje za otroški zbor v nedeljo pred mašo.

 

Čiščenje in krašenje

 • Dornberk:  Draga do konca
 • Prvačina: 1-40
 • Zalošče: Gmajna 2. del

 

Branje

 • Dornberk: 2. skupina
 • Prvačina:  4. skupina
 • Zalošče: 4. skupina

 

Dan Godovi Maše Mašni namen Srečanja
13. pon   Dornberk

 

Dušan in starši Šinigoj, Čuklja 26

Starši Hrovatin, Draga 7

Starejša zakonska
14. tor   Dornberk V zahvalo angelom varuhom in sv. Krištofu  
15. sre   Dornberk

 

Tomaž in Branko Bric, Draga 4  
16. čet   Dornberk Za duhovne poklice Starši 1. r.
17. pet  

Sveti Anton Puščavnik

Dornberk Fanica Mozetič, obletna, Gregorčičeva 12 Sodelovanje 3.r.
18. sob   Dornberk Andrej Kovačič, 8. dan

V zahvalo in priprošnjo za zdravje, ul. Bojana Vodopivca 3

Strežniki

Animatorji

Srečanje s prvoobhajanci

19. ned  

 

 

2. NEDELJA MED LETOM

Zalošče   8.15 – Jožef Vodopivec, 30. dan

– Anica Harej, obletna, Čuklja

 
Dornberk   9.30 – živi in pokojni iz župniji Dornberk, Prvačina
Prvačina 10.45 – Jožefa Gregorič, 8. dan

– Alojz Gregorič, 8. dan