Verouk

Urnik verouka 2019/20

  • 1.r. TOREK ob 17h – Andreja Skomina
  • 2.r. TOREK ob 17h – Neja Harej
  • 3.r. SREDA ob 16:15 – g. župnik Boštjan
  • 4.r. SREDA ob 17h – Irena Harej
  • 5.r. SREDA ob 16h – Majda Kovačič
  • 6.r. ČETRTEK ob 15h – g. župnik Boštjan
  • 7.r. ČETRTEK ob 14h – Kristina Vrčon Jejčič
  • 8.r. ČETRTEK ob 16h – g. župnik Boštjan
  • 9.r. ČETRTEK ob 15h – Kristina Vrčon Jejčič

Če gre v šoli v prvi vrsti za pridobivanje znanja, pri verouku ne bi smelo biti tako. Verouk otrok ne bi smel spominjati na šolski pouk, ne bi smel biti nekaj, kar bi otroke obremenjevalo. Ta ura naj bi postala prijateljsko druženje, kjer bi katehet poskušal otroke navdušiti za življenje po veri, ura, kjer bi se otroci s pesmijo in molitvijo srečali z Jezusom.

Pri verouku lahko kateheti otroke pokrižamo, blagoslovimo, skupaj z njimi in zanje molimo. Tako postane verouk veliko več kot šola. Kateheti bi se morali zavedati, da nismo le učitelji, ampak v prvi vrsti oznanjevalci in da najbolj pričujemo s svojim zgledom.

Seveda pa je temelj vsega dobra domača vzgoja. Že Slomšek je dejal, da se svet po samih šolah ne poboljša, ako starši doma pravega dna ne položijo.