Počasna sprostitev delavniških in nedeljskih maš

 • Skupaj z mnogimi se veselim ponovnega srečanja pri delavniških in nedeljskih mašah. Čeprav bomo morali še vedno paziti na določena napotila, ki so jih pripravili škofje. Spodaj prilagam povzetek:
 • Maš se udeleži zdrava oseba. Starejšim, kroničnim bolnikom se priporoča, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu.
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.). Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke.
 • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti
 • vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • Maske nosijo vsi razen duhovnika.
 • Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe.
 • Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
 • Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
 • Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).
 • Dovoljeno je, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Za župniji Dornberk in Prvačina: prosim, da se v Zaloščah prešteje koliko ljudi cerkev sprejme, če kdo ne bo mogel v cerkev bo pred cerkvijo ozvočenje.
 • V cerkvi v Dornberku in Prvačini je dovolj stojišč in po zasedenih sediščih prosim, da se razporedimo po prostoru.
 • V tednu povabljeni v cerkev v Dornberk pomolit tudi osebno, vsak sam skrbi za razkuževanje rok. Najsvetejše bo spravljeno v tabernaklju.
 • Pred cerkvami upoštevamo predpisano razdaljo, na druženje bomo morali še nekoliko počakati, se že veselim.
Scroll to top